Sürdürülebilirlik

Çevreye Duyarlı Bir Üretim Anlayışı

Çevreye duyarlı bir üretim anlayışı, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve dünyanın yalnızca biz insanlara ait olmadığı, dünyamızın tüm canlıların evi olduğu bilinci ile üretim yapmak temel anlayışımızdır.

Bu çerçeve de, üretim aşamalarında;

  • Etkin çevre politikaları yürüterek, üretimden kaynaklı çevreye verilebilecek zararları ortadan kaldırmak ve en aza indirmek temel hedefimizdir.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklı CO2 salınımı en aza indirgemek için gerekli çalışmalar yapmakta ve düzenli ölçümler ile karbon ayak izimizi ölçerek takip etmekteyiz.
  • Sürdürülebilir teknoloji uygulamaları ile ısıtma kaynaklı salınım miktarını azaltmaktayız.
  • Atık su giderlerimiz, arıtma tesislerimizde, yasal olarak belirlenen değerlere, gerekli izin belgeleri mevcut olarak arıtım sağlanmaktadır.
  • Atıklarımız, tehlikeli/tehlikesiz olarak ayrıştırılarak, lisanlı geri dönüşüm tesislerinde işlenmekte veya bertarafı sağlanmaktadır.
  • Çalışanlarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişim ve uyumu açısından, proaktif ve katılımcı yaklaşımlarla, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefi ile çalışmaktayız. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayacak, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, tüm çalışanlarımızın katılımı ile yasal mevzuatlara uygun olarak gerçekleşmektedir.
  • Gerek çalışanlarımız gerekse iş birliği yapmış olduğumuz firmalarımız ile gerekli eğitim çalışmalarına önem vermekte ve sürekli eğitim anlayışı ile eğitim çalışmalarımızda devamlılık sağlamaktayız.